menu dblex
inkongruens
substantiv
brist på överensstämmelse
anomali
inadvertens
motsägelse
bristande överensstämmelse

Alla synonymer går att klicka på.