menu dblex
infraktion
substantiv
brytning
överträdelse

Alla synonymer går att klicka på.