menu dblex
inexorabel
adjektiv
oblidkelig
obeveklig
obönhörlig

Alla synonymer går att klicka på.