menu dblex
individualitet
substantiv
personlighet
egenart
särprägel
temperament
natur
själ
karaktär
skaplynne
jag
personlig prägel
personliga egenskaper

Alla synonymer går att klicka på.