menu dblex
indikera
verb
ange
indicera
visa
peka på
antyda
anvisa
tyda på
utvisa

Alla synonymer går att klicka på.