menu dblex
incident
substantiv
olyckshändelse
tillbud
missöde
störning

Alla synonymer går att klicka på.