menu dblex
inalienabel
adjektiv
oförytterlig
oavhändbar
oavhändlig

Alla synonymer går att klicka på.