menu dblex
in extenso
adverb
i sin helhet
fullständigt
helt
fullständig
oavkortad
ord för ord
ordagrant
oavkortat

Alla synonymer går att klicka på.