menu dblex
imperium
substantiv
stormaktsvälde
välde
rike
makt
stormakt
kejsardöme
samvälde
världshegemoni
världsrike
världsvälde
I sammansättning
industriimperium

Alla synonymer går att klicka på.