menu dblex
idiom
substantiv
särspråk
dialekt
munart
språk
tungomål
bygdemål
landsmål
tal
språkegenhet

Alla synonymer går att klicka på.