menu dblex
icke desto mindre
adverb
emellertid
icke förty
likväl
ändå

Alla synonymer går att klicka på.