menu dblex
i vardagslag
fras
vanligen
i dagligt tal
vanligtvis
om vardagarna

Alla synonymer går att klicka på.