menu dblex
i synnerhet
adverb
framför allt
företrädesvis
speciellt
särskilt
förnämligast
huvudsakligen
främst
enkannerligen
i främsta rummet
par excellence
Alternativ stavning
isynnerhet

Alla synonymer går att klicka på.