menu dblex
i sitt inre
fras
i sitt stilla sinne

Alla synonymer går att klicka på.