menu dblex
i regel
adverb
vanligen
i allmänhet
normalt
gemenligen
normaliter
som regel
över huvud taget

Alla synonymer går att klicka på.