menu dblex
i huvudsak
adverb
på det hela taget
över huvud taget
i sin helhet
i stort sett
huvudsakligen
i det väsentliga

Alla synonymer går att klicka på.