menu dblex
i andra hand
adjektiv
indirekt
sekundär
på omvägar
subsidiär
i andra rummet
genom mellanhänder

Alla synonymer går att klicka på.