menu dblex
hysa medlidande
verb
tycka synd om
ynka

Alla synonymer går att klicka på.