menu dblex
hypotetisk
adjektiv
tänkt
antagen
imaginär
teoretisk
förmodad
villkorlig
betingad
eventuell
förutsatt
problematisk
tvivelaktig

Alla synonymer går att klicka på.