menu dblex
huckle
substantiv
huvudduk
huvudkläde
scarf
sjalett

Alla synonymer går att klicka på.