menu dblex
hostilitet
substantiv
fiendskap

Alla synonymer går att klicka på.