menu dblex
hjon
substantiv
hushållsmedlem
folk
arbetare
tjänare

Alla synonymer går att klicka på.