menu dblex
hemul
adjektiv
rättmätig
berättigad
Se även
hemula
hemul
substantiv
berättigande
fog
stöd
rätt
rättvisa
auktoritet
bevis
belägg
vitsord
garanti
säkerhet
bevis om rätt

Alla synonymer går att klicka på.