menu dblex
helt upptas av
verb
försjunka

Alla synonymer går att klicka på.