menu dblex
helt uppfylla
verb
genomtränga

Alla synonymer går att klicka på.