menu dblex
helt om
adverb
tvärtom

Alla synonymer går att klicka på.