menu dblex
haussa upp
verb
trissa upp

Alla synonymer går att klicka på.