menu dblex
hattstock
substantiv
stock
block
stomme

Alla synonymer går att klicka på.