menu dblex
handelsfartyg
substantiv
kofferdist
kofferdifartyg
fartyg
lastfartyg

Alla synonymer går att klicka på.