menu dblex
halvdan
adjektiv
skrabbig
skral
skraltig
halv
bristfällig
undermålig
enkel
hjälplig
medelmåttig
simpel
sjaskig
tarvlig
tvivelaktig
Se även
halvdant

Alla synonymer går att klicka på.