menu dblex
habituell
adjektiv
vanemässig
vanlig
sedvanlig
inrotad
återkommande

Alla synonymer går att klicka på.