menu dblex
ha viss lydelse
verb
lyda

Alla synonymer går att klicka på.