menu dblex
ha utsikter
verb
ifrågakomma
komma i fråga

Alla synonymer går att klicka på.