menu dblex
ha till uppgift
verb
tjäna till
vara bestämd till

Alla synonymer går att klicka på.