menu dblex
ha som fundament
verb
vila

Alla synonymer går att klicka på.