menu dblex
ha ordalagen
fras
lyda

Alla synonymer går att klicka på.