menu dblex
ha medlidande med
verb
tycka synd om
varkunna sig över
ömka

Alla synonymer går att klicka på.