menu dblex
ha lik i lasten
verb
segla med lik i lasten

Alla synonymer går att klicka på.