menu dblex
ha hand om
verb
handha
befatta sig med
ha att göra med
ha bestyr med
inneha
sörja för
handhava
besörja

Alla synonymer går att klicka på.