menu dblex
ha ett sjukt samvete
fras
vara skuldmedveten

Alla synonymer går att klicka på.