menu dblex
ha en viss mening om
verb
anse

Alla synonymer går att klicka på.