menu dblex
ha en anstrykning av
verb
lukta
smaka
tyda på

Alla synonymer går att klicka på.