menu dblex
ha bestyr med
verb
ha hand om
besörja
handha

Alla synonymer går att klicka på.