menu dblex
guppa
verb
hoppa
skumpa
vippa
svikta
skaka
studsa
vagga
gumpa
dingla
röra sig upp och ner
skvalpa

Alla synonymer går att klicka på.