menu dblex
gryt
substantiv
lya
bo
håla
kula
stenröse
stenrös
rammel

Alla synonymer går att klicka på.