menu dblex
grundligt dryfta
verb
granska

Alla synonymer går att klicka på.