menu dblex
grundbegrepp
substantiv
idé
princip
fundament
grund

Alla synonymer går att klicka på.