menu dblex
grumla
verb
besudla
förorena
smutsa ned
smutsa
uppröra
oroa
röra upp
störa
förmörka
grumsa
utsudda
Se även
grumlas

Alla synonymer går att klicka på.