menu dblex
grovlek
substantiv
tjocklek
storlek
omfång
diameter
nummer
grad
grovhet

Alla synonymer går att klicka på.