menu dblex
grotta
substantiv
håla
kula
urholkning
katakomb
krypta
klyfta
valv
klev
hålrum
klipphåla

Alla synonymer går att klicka på.